viernes, 20 de febrero de 2015

Rosalía, na boca dos nenos

Imos ler estas poesías da nosa Rosalía!
Rosalía, sempre  seguindo unha copliña do pobo, imaxina o que di unha muller na súa casa, nas primeiras horas da mañán:  falar cas fillas pequeñas, cando as lava no pilón da fonte; despóis, sobre a comida: os figos, os ovos…, logo cos animais criadoiros da casa: os cans, as galiñas, o gato…

Mesmo estáse a escoitar a leria e as troulas da paroleira.


VENTE, RAPASA

I

Vente, rapasa, 
vente, miniña,
vente a lavar
no pilón da fontiña.

Vente, Minguiño, 
Minguiño, vente;
douche sinón
polo demo do dente.

¡Que auga tan limpa!
¡Que rica frescura!
Vente a lavar,
que é un primor criatura.

Válgame Dios, 
que si auguiña n´houbera,
lama este corpo
mortal se volvera.

Vinde a lavarvos,
andá lixeiriños,
a cara primeiro,
dimpóis os peíños.

¡Ai! ¡qué miniña!
¡Que nena preciosa!
Despois de lavada
parece unha rosa.    

I este miniño
que teño no colo,
dempois de lavado
parece un repolo.

¡Ai! ¡ qué tan cuco!
¡Ai! que saantiño!
Ven ós meus brazos,
daréiche un biquiño.

¡Olliños de gloria!
¡Cariña de meiga!
¡Apértame ben,
corasón de manteiga!

Corre, corre
a que Antona te peite;
corre, daráche
unha cunca de leite.

Corre, corre
a teu pai, Mariquiña,
que come cebola
con pan e sardiña.

II

¡Válgate Dios,
que inda os figos son duros!
¡Mais qué fartiña
en estando maduros!

El e mais eu
i a comadre de abaixo
hemos de ter
que alargar o refaixo.

Rica figueira,
que Dios te bendiga,
que hasme, abofé
de fartar a barriga.

¡Jei!, o dos ovos
que vas de camiño,
¿cantas duciñas
topaches no niño?

¡ Unha nomáis!
¡ Non me teño ca risa!
Ése éche un conto
que vai para a misa.

Dame acá eis,
que un fricol che faría
que ó mesmo rei
que envidiar lle daría.

Xan que non qués,
no camiño che colla
vento de vira
cun saco de molla.

III

-Turra, turra,
Xan, pola burra!
Mira que Pedro
a cadela che apurra.

¡ Aí, desdichada
de min que a vexo,
fincarlle o colmillo
no triste pelexo.

¡Diantre de Xan,
que non corre nin toa!
Ben haia, amén,
que os osos che roa.

¡Churras!, ¡churras!
¡Churriñas, churras!
Cas-qui-tó,
que escorréntalas burras.

Pica, pica,
suriña, pica,
lévalle un gran
ó teu fillo na bica.

Marcha, can,
a ladrar ó palleiro,
¡sei que che agarda
o demoro do cheiro!

¡ Vaiche co can,
que o peixiño lle gusta!
Mais a teu dono
o diñeiro lle custa.

¡Gachí, gachi,
qué dencho de gato!
¡Cómo se farta
no prebe do prato!

¡Inda reventes,
larpeiro rabudo!
¡Que inda na gorxa
che aperten un nudo!

Truca, perico,
no gato rabelo
hasta deixalo
quedar sin un pelo.

Que eu, si outra vez
o camino me atranca,
hei de romperle
no lombo unha tranca.

¡ Aí, qué galiña
Saltóu no valado!
¡Sei que quer vir
a comer de prestado!

Isca de aí,
galiña maldita,
isca de aí,
non me mátela pita.

Isca de aí,
galiña ladrona,
isca de aí
pra cás túa dona.

No hay comentarios:

Publicar un comentario