martes, 24 de marzo de 2015

Que é un punto limpo?

Os puntos limpos son recintos situados no entorno das cidades, vila, pobos, aldeas e que serven para que os cidadáns poidan achegar os residuos producidos nos domicilios e  que non poden ser recollidos polos servizos de recollida de lixo, polo seu tamaño ( residuos  voluminosos) ou pola súa composición ( residuos perigosos).No punto limpo sepáranse os distintos residuos para facilitar o seu tratamento. 

CALES SON OS OBXECTIVOS DO PUNTO LIMPO?
 • Recuperar os materiais contidos nos residuos para a súa reciclaxe, coma o papel, vidro, metais, etc.
 • Evitar o vertido incontrolado de escombros e residuos voluminosos coma mobles ou electrodomésticos.
 • Separar os residuos xerados nos fogares que representen un risco para o medio ambiente coma os medicamentos, pilas, pinturas, etc.
 • Desenvolver unha tarefa formativa e de concienciación cidadá sobre a importancia da adecuada xestión dos residuos.

QUE TIPO DE RESIDUOS PODO LEVAR AO PUNTO LIMPO?
 • Papel e cartón
 • vidro
 • plásticos
 • restos téxtis
 • pilas e baterías
 • tubos fluorescentes
 • sprais e disolventes
 • aceites usados
 • medicamentos
 • radiografías
 • plásticos prodecentes de traballos agrícolas (silos, invernadoiros)
 • terras e cascallos de obra
 • restos de podas
 • electrodomésticos
 • mobles ou colchóns
 • ... e calquera residuo que polo seu tamaño non poida depositarse nos contedores habituais da rúa.

QUE RESIDUOS NON PODO LEVAR AO PUNTO LIMPO?
 •  Materia orgánica: porque o lixo doméstico xa se recolle nos contedores verdes que podemos atopar nas rúas.
 •  Residuos industriais de grandes e medianas empresas: porque as grandes e medianas empresas xa teñen establecido un sistema  de sestión dos residuos que producen. 
 • Residuos radioactivos.
 • Materiais explosivos.
 • Residuos sanitarios.

ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PUNTO LIMPO DE A GUARDA?

O punto limpo está situado na zona da Sangriña, moi preto da piscina municipal, do cole, do instituto, do campo de fútbol.

QUE HORARIO TEN?De luns a sábado de 9:00 a 13:00

NON ESQUEZASO punto limpo é moi importante porque deste xeito evítase que o  destino final dos nosos residuos sexan os vertedoiros, a rede de sumidoiros ou calquera outro punto de vertido incontrolado, favorecendo a protección e mellora do medio ambiente.


No hay comentarios:

Publicar un comentario